PROJEKTET SOLENERGI I TANZANIA
Anna vid barnhememt Barnhem • Skola
Sjukhus • Solrosor

Rad av barn
Barn utanför barnhemmet.

Sjukhuset
Foajén i Bulongwa Lutheran Hospital.

Protesskomakeri
I anslutning till sjukhuset finns verkstad för protestillverkning.

Solrosor
I det gynnsamma klimatet blir solrosorna mer än manshöga.

BARNHEMMET
Barnhemmet har idag 25 barn i åldrarna fyra månader till tolv år. Personalen är kunnig och utbildad och försöker att tillfredställa barnens behov. Barnhemmet är inte förskonat från hiv/aids. Sex av barnen har HIV, men tack vare generösa bidragsgivare i Sverige, får barnen växa upp under goda förhållanden. För barnen som är sjuka och behöver medicin är maten extra viktig och det får de här.
   Eftersom många barn blivit föräldralösa på grund av aids byggdes barnhemmet, som har plats för 30 barn. Flera av de handikappade har fått hjälp med utbildning och även byggnation av hus. Nu finns det en tandteknikerskola och från september 2009 finns även en sjuksköterskeskola i Bulongwa.

SKOLAN
Projektet betalar skolavgifter till 100 barn i gymnasiet. 105 barn i grundskolan får hjälp med skoluniformer och skolmateriaI.
   Från och med oktober stöttas tre studenter på universitetet, två pojkar och en flicka. År 2009 får sex föräldralösa flickor sjuksköterskeutbildning.

SJUKHUSET
I början fanns bara en liten sjukstuga med två små rum Väntrummet var under ett träd på gården utanför. Anna Pettersson var den första barnmorskan i området, kvinnorna låg ute i skogen och födde sina barn med hög dödlighet som följd. Efter l/2 år började dom föda sina barn på sjukstugan tack vare en offensiv från den lokala regeringen. I början trodde kvinnorna att Anna var för ung för att hjälpa dem och höll sig till de gamla hjälpkvinnorna.
   1968 öppnades det nya sjukhuset. Till en början fanns bara en generator till hjälp. Den gav elektricitet två timmar varje kväll och vid nattliga opererationer. När den krånglade fick man tända fotogenlampor och ficklampor, på samma sätt som under åren i sjukstugan.

SOLROSPROJEKTET
Kvinnorna i byarna förbereder sina åkrar för att börja så solrosor i december. De är så ivriga eftersom de fått inkomst i år genom att sälja sina blommor till oss på barnhemmet. Vi pressar blommorna och säljer sedan oljan. Resterna som blir över använder vi till kreatursfoder, vilket ger en inkomst till barnhemmet. Är de riktigt tidiga med sin sådd kan de till och med få två skördar.

 

STÖD ARBETET I BULONGWA

Ditt bidrag gör skillnad.

Bulongwa Childrens Home
Bg 389-4912

Kassör: Birgit Olsson, tel: 0304-67 25 10
Fadderansvarig: Elisabth Ivarsson, tel: 0304-67 26 79

Tack för ditt stöd!


 


S-O (Owe) Lindgren • Tångedal 49 • 417 43 GÖTEBORG • mobil: 0702 59 72 51 • e-post: info@sol-sol.se