PROJEKTET SOLENERGI I TANZANIA
Kakelugn under uppförande Kakelugnen

Grunden bereds
Det krävs en ordentlig grund för kakelugnen.

Tegel knackas
Teglet tillverkas i Bulongwa. Här formas en tegelsten.

Arbete med vattenpass.
Vattenpasset är ett nödvändigt verktyg.

Kakelugnen halvklar
Kakelugnen börjar ta form.

VI BYGGER EN KAKELUGN

Temperaturen i Bulongwa kan under perioden juni–augusti gå ner till minus fem grader. Husen är inte isolerade för så kalla dagar och nätter. Traditionella eldstäder och kaminer kräver dessutom mycket bränsle och är inte så effektiva. Vi beslutade bygga en kakelugn i gästhuset, som är ett "hotell" där släkt och vänner till patienter på sjukhuset kan bo.

Kakelugnen byggdes i februari 2008 av lera, sand och tegel som man tillverkar själva i Bulongwa. Den här tekniken för uppvärmning är ny i området. Någon kakelugn finns inte tidigare här.

  Det speciella med en kakelugn är att värmen från eldstaden tas om hand i kanaler innan röken går ut genom skorstenen. På så sätt uppvärms hela tegelpjäsen och kan bevara värmen många timmar. Kanalerna inne i kakelugnen.

 

Den frdiga vitmålade kakelugnen.
Den färdiga kakelugnen pryder sin plats i gästhuset.

 


S-O (Owe) Lindgren • Tångedal 49 • 417 43 GÖTEBORG • mobil: 0702 59 72 51 • e-post: info@sol-sol.se