Genom att följa den tekniska utvecklingen runtom i världen kommer vi hela tiden att förbättra komponenterna.

Tekniken är utvecklad för att klara svåra klimatiska förhållanden i Afrika, att vara effektiv och att vara billig. En anläggning enligt ovan kommer att kosta cirka 600 kr. Den klarar att driva två LED-lampor, vilket är en stor tillgång för ett afrikanskt hushåll, som hittills i bästa fall fått klara sig med en fotogenlampa till en kostnad av 60–90 kr per månad.

 

   Anläggningen är lätt att underhålla. Battericellerna är slutna. Panelen är robust och man behöver bara se till att den hålls någorlunda fri från löv och grövre smuts. En LED-lampa håller för tusentals timmar.

 

   Belysningen kan underlätta hushållsarbete och barnens läxläsning. Dessutom kan man använda den lilla anläggningen till att ladda mobilen.

Tanken är, att de enskilda hushållen får köpa solcellslampan för en billig penning, som dock ska ge ett visst överskott. Det ska sedan, tillsammans med övriga bidrag, användas till att finansiera solcellsanläggningar till skolor i regionen.

Mer information…

Senaste nytt…

Solenergi

i Tanzania

PROJEKTET SOLENERGI I TANZANIA

 

Sollampan är liten till formatet, vilket framgår av demonstrationsväskan på bilden.

 

Den vanliga belysningen i ett hem är fotogenlampan.

 

Köksarbete utförs ofta i mörker.

 

Det är svårt att läsa läxor på kvällen, men solcellslampan kan förse hemmen med billig och pålitlig belysning.

Solcellslampan

Solpanel

 

(401x176x34 mm)

 

Blyackumulator

 

Ledlampa

5 W

 

7 Ah

 

1,5 W

S-O (Owe) Lindgren • Husnäs 167 88293 Helgum • mobil: 0702 59 72 51 • e-post: info@sol-sol.se